لنگ

  لنگ، شل، این مفهوم با واژه «أعرج» ۲ بار آمده است. چکیده: بر لنگ گناهی نیست که در جهاد شرکت نکند و گناهی نیست که از خانه اقوام و خانه دوست و خانه‌ای که کلید آن را در اختیار دارد، بخورد. بر نابینا، لنگ و بر بیمار گناهى نیست ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: