لقمان

  لقمان، مردی حکیم، این نام ۲ بار آمده است. چکیده: خدا به لقمان حکمت داد. لقمان به پسرش سفارش کرد که برای خدا شریک نگیر. خدا عمل تو را هر چند کوچک باشد، می‌آورد. نماز برپا دار. امر به معروف و نهی از منکر کن. صبر کن. از مردم ادامه مطلب