لعان

  لعان، نوعی نفرین بین زن و شوهر که به جدایی آنها می‌انجامد، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: کسانی که به همسران خود تهمت بی‌عفتی می‌زنند و شاهدی ندارند پس هر یک از آنان باید چهار  بار خدا را شاهد بگیرند که راست ادامه مطلب