لات و عزّی

  لات و عزّی، نام بتی در زمان جاهلیّت، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: مشرکان عزّی را دختر خدا می‌خواندند در صورتی که خدا می‌فرماید: این جز نامی که شما نام‌گذاری کرده‌اید، نیست و خدا حجّتی بر آن نفرستاده است.   آیا [بت‌های] لات و عزّی را دیده‌اید ادامه مطلب