كرامت

  کرامت، گرامی و ارزشمند، این مفهوم از مادّه «ک ر م» ۴۷ بار آمده است. چکیده: تنها ذات باشکوه و گرامی پروردگار باقی می‌ماند. پربرکت است نام پروردگار گرامی. ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار گرامی‌ات مغرور کرده است؟ او پروردگار عرش ارزشمند است. فرزندان آدم ادامه مطلب