قویّ

  قویّ، نیرومند، این مفهوم از مادّه «ق و ی» ۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا قویّ است. شدید‌القوی قرآن را به پیامبر آموخته است. دختر شعیب به پدرش گفت: موسی را استخدام کن، زیرا که قوی امین است. عفریتی از جن به سلیمان گفت: من بر آوردن تخت، قوی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

قوی

  قوی، نیرومند، از صفات خدا، این مفهوم با واژه « قوی» ۹ بار آمده است. چکیده: خدا قوی شکست‌ناپذیر و قوی سخت‌کیفر است. خدا نسبت به بندگان خود دقیق است. هر کس را بخواهد روزی می‌دهد. او قویّ شکست‌ناپذیر است (شوری/۱۹). به‌راستی فرستادگان خود را با نشانه‌های روشن فرستادیم ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: