قلم

  قلم، وسیله نوشتن، این مفهوم از مادّه «ق ل م» ۴ بار آمده است. چکیده: سوگند به قلم و آن‌چه می‌نویسند. پروردگار به وسیله قلم به انسان آن‌چه را نمی‌دانست، آموخت. اگر هر چه درخت در زمین است، قلم شود و دریاها مرکب گردد تا کلمات خدا را بنویسند، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: