قلعه

  قلعه، دژ، این مفهوم با واژه «حصن» ۱ بار، «صَیاصِیهم» ۱ بار  و  «بروج» ۱ بار آمده است. چکیده: هر جا باشید، مرگ شما را درمی‌یابد هر چند در برج‌های مستحکم باشید. خدا برخی از اهل‌کتاب را که از کافران پشتیبانی کردند، از قلعه‌هایشان به زیر آورد. آنان می‌پنداشتند ادامه مطلب