قلب

  قلب، جایگاه میل و ادراک، این مفهوم از مادّه «ق ل ب» ۱۳۲ بار آمده است. چکیده: خدا آن‌چه در قلب‌ها است، می‌داند و میان انسان و قلب او حایل می‌شود. قلب‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرد. او در قلب‌های مومنان، ایمان را نوشته است. هر کس به اذن ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: