قلب سلیم

  قلب سلیم، قلب سالم، این مفهوم با عبارت «قلب سلیم» ۲ بار آمده است. چکیده: در قیامت کسی که قلب سالم به سوی خدا بیاورد، به او سود می‌دهد. ابراهیم با قلبی سالم نزد پروردگار خود آمد. بی‌گمان ابراهیم از پیروان او (نوح) بود. آن‌گاه که با قلبی سالم ادامه مطلب