قطع دست و پا

  قطع دست و پا، یک نوع مجازات، این مفهوم با عبارات «تُقَطَّع ایدیهم و ارجلهم» و عبارات نظیر آن ۵ بار و «تبَّت یدا» ۱ بار آمده است. چکیده: دست مرد و زن دزد را به سزای آن‌چه کرده‌اند، قطع کنید. کسانى که با خدا و پیامبر او مى‏ ادامه مطلب