قطع‌رحم

  قطع‌رحم، بریدن از خویشاوندان، این مفهوم با عبارت «تُقطِّعوا اَرحامَکُم» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: کسانی که آن‌چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده، قطع کرده و فساد می‌کنند، لعنت خدا بر آنها است و زیانکار هستند. کسانی که پیمان خدا ادامه مطلب