قصر

  قصر، کاخ، این مفهوم از مادّه «ق ص ر» ۴ بار و با واژه «صرح» ۴ بار آمده است. چکیده: چه بسیار قصرهای برافراشته که صاحبان آنان هلاک شدند. اگر خدا می‌خواست برای پیامبر قصرها پدید می‌آورد. چه بسیار شهرها که ستمکار بودند، هلاک کردیم پس آن شهرها بر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: