قسط

  قسط، سهم، این مفهوم از مادّه «ق س ط» ۲۵ بار آمده است. چکیده: خدایی که به قسط قیام دارد، شهادت می‌دهد که معبودی جز او نیست. خدا پیامبران را با دلایل روشن، کتاب و میزان فرستاد تا مردم، قسط را برپا دارند. برای خدا، برپادارندگان قسط باشید. به ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: