قریش

  قریش، نام قبیله پیامبر، این مفهوم با واژه «قریش» ۱ بار آمده است. چکیده: قریش برای الفت‌‌داشتتنشان به سفرهای زمستانی و تابستانی باید پروردگار را پرستش کنند. قریش برای الفت‌داشتن، الفت آنان به سفرهای زمستانی و تابستانی پس باید پروردگار این خانه را پرستش کنند، همان که آنها را ادامه مطلب