قرآن

  قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، این مفهوم با واژه «قرآن» ۶۷ بار، «ذکر» ۹ بار، «کتاب» ۸۰ بار، «فرقان» ۳ بار و «حدیث» ۱ بار و ضمایر و آیاتی که این معنا را دارند، آمده است. چکیده: سوگند به قرآن. قرآن در لوحی محفوظ در صحیفه‌هایی ارجمند و به دست ادامه مطلب