قدّوس

  قدّوس، بسیار پاک، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قدّوس» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا فرمانروای بسیار پاک است. آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است‏ خدا را که فرمانروای بسیار پاک شکست‌ناپذیر حکیم است، تسبیح مى ‏گویند (جمعه/۱). او‏ خدایی است که جز او معبودى ادامه مطلب