قتل

  قتل، کشتن، این مفهوم از مادّه «ق ت ل» ۱۰۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خود و یکدیگر را نکشید. هر کس چنین کند، او را به آتش درمی‌آوریم. هر کس مومنی را به عمد بکشد، جزای او جهنّم است. خدا بر او ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: