قبله

  قبله، جهتی که عبادت‌کنندگان به آن روی کنند، این مفهوم با واژه «قبل» ۷ بار و «وجهه» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برای هر قومی جهتی است که به آن رو می‌کنند. هر جا باشید، روی خود را به سوی مسجدالحرام کنید. ادامه مطلب