قاهر

  قاهر، چیره، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قاهر» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا بر بندگان خود چیره است. او است که بر بندگان خود چیره است و او حکیم آگاه است‏ (انعام/۱۸). او است که بر بندگان خود چیره است و نگهبانانى بر شما مى ‏فرستد ادامه مطلب