فنا

   فنا، زوال و نیستی، این مفهوم با واژه «فان» ۱ بار و «یَنفَدُ» ۱ بار آمده است. چکیده: هر کس بر روی زمین است، فناپذیر است. تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می‌ماند. هر کس بر روی زمین است، فناپذیر است. تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: