فلک

  فلک، مدار، این مفهوم با واژه‌ «فلک» ۲ بار آمده است. چکیده: شب و روز و خورشید و ماه، هر کدام در فلکی شناور هستند. او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید و هر یک در فلکی شناور هستند (انبیاء/۳۳). خورشید به سوی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: