فلز

  فلز، هر جسم معدنی که بتوان آن را به شکل مفتول یا صفحه یا ورق ساخت. این مفهوم با واژه «مُهل» ۳ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: آن روز آسمان مانند فلز گداخته می‌شود. درخت زقّوم در جهنّم، در شکم‌ها مانند فلز گداخته ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: