فقر

  فقر، نیاز، این مفهوم با واژه‌های «فقر» ۱۳ بار، «قتر» ۱ بار و «مسکین» و نظایر آن ۲۵ بار و «محروم» ۲ بار و  با مادّه «ع ی ل» ۲ بار  آمده است. چکیده: شما فقیران به سوی خدا هستید. شیطان شما را به فقر وعده می‌دهد. از نیکی، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: