فرش

  فرش، هر چه گسترده باشد، این مفهوم از مادّه «ف ر ش» ۴ بار و با واژه «زرابیّ» ۱ بار و «عبقری» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا زمین را برای شما فرشی قرار داد. در بهشت فرش‌هایی گرانبها، نفیس و بلندمرتبه است. ای مردم، پروردگار خود که شما ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: