فرشتگان

  فرشتگان، ملائکه، این مفهوم از مادّه «م ل ک»  ۸۸ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا فرشتگان را فرستادگانی قرار داد که دارای بال‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه هستند. فرشتگان شهادت می‌دهند که جز خدا معبودی نیست. فرشتگان برای خدا سجده می‌کنند ادامه مطلب