فال

  فال، پیشگویی، این مفهوم از مادّه «ط ی ر» ۳ بار آمده است. چکیده: قوم صالح، فرعونیان و اهل قریه به پیامبران خود، فال بد می‌زدند. فال بدشان با آنها است و فال بد آنان نزد خدا است. [قوم صالح] گفتند: ما به تو و کسانی که با تو ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: