غیظ

  غیظ، خشم شدید، این مفهوم از مادّه «غ ی ظ» ۱۱ بار آمده است. چکیده: متّقین، فروخورندگان غیظ هستند. خدا مومنان را نیرومند می‌کند تا با آنها کافران را به غیظ آورد. چون کافران در جهنّم افکنده شوند، نزدیک است که از غیظ پاره‌پاره شود. [ای کسانی که ایمان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: