غیب

  غیب، ناپیدا، این مفهوم از مادّه «غ ی ب» ۵۹ بار آمده است. چکیده: غیب آسمان‌ها و زمین از آنِ خدا است. خدا دانای غیب است. کلیدهای غیب تنها نزد او است. هیچ غایبی در آسمان‌ها و زمین نیست، جز این‌که در کتابی روشن است. کسى را بر غیب ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: