غضب

  غضب، خشم، این مفهوم از مادّه «غ ض ب» ۲۴ بار، «س خ ط» ۴ بار، «آسفونا» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدایا، ما را به راه راست هدایت کن نه راه غضب‌شدگان. خدا بر کسانی که بعد از ایمان آوردن کافر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: