غصب

  غصب، چیزی را به ستم گرفتن، این مفهوم با واژه «غ ص ب» ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: اموال دیگران را به باطل نخورید. کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند، در شکم‌های خود آتشی فرو می‌برند و به‌زودی در ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: