غسل

   غسل، شستن تمام بدن با نیّت، این مفهوم با واژه «غسل» ۱ بار و «طهر» ۱ بار آمده است. چکیده: چون به نماز برمی‌خیزید اگر جنب هستید، خود را پاک کنید. در حال جنابت وارد نماز نشوید مگر این‌که رهگذر باشید تا غسل کنید. اى کسانى که ایمان آورده ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: