غرق

  غرق، خفه شدن در آب، این مفهوم از مادّه «غ ر ق» ۲۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: آیا مردم ایمن شده‌اند که خدا آنان را به سبب کفر و ناسپاسی‌شان غرق کند؟ اگر خدا بخواهد آنان را غرق می‌کند که نه فریادرسی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: