عید

  عید، روز شادی، این مفهوم با واژه «عید» ۱ بار و «یوم‌الزینه» ۱ بار آمده است. چکیده: عیسی از خدا مائده‌ای خواست تا برای آنها عیدی باشد. موسی با فرعون در روز زینت وعده گذاشت. عیسى پسر مریم گفت: خدایا، پروردگار ما، از آسمان مائده‌ای بر ما فرو فرست ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: