عیب‌جویی

  عیب‌جویی، جستجوی عیب دیگران، این مفهوم از مادّه «ل م ز» ۴ بار و «ه م ز» ۲ بار آمده است. چکیده: از یکدیگر عیب‌جویی نکنید. واى بر هر طعنه‌زننده عیب جو. کسانی که عیب‌جویی و مسخره می‌کنند، ستمکار هستند و عذاب دارند. اى کسانى که ایمان آورده ‏اید، ادامه مطلب