عمر

  عمر، مدّت حیات، این مفهوم از مادّه «ع م ر» ۱۵ و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد تا به رشد برسید. برخی از شما می‌میرد و برخی به پایین‌ترین مرحله عمر می‌رسند. به هر کس عمر دراز دهیم، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: