عِمران

  عِمران، پدر مریم، این مفهوم با واژه «عمران» ۳ بار و با آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا آلِ‌ عمران را بر جهانیان برتری داد. همسر عمران گفت: پروردگارا، آن‌چه در شکم دارم را نذر تو کردم. خدا برای کسانی که ایمان آورده‌اند، مریم دختر ادامه مطلب