عفو

  عفو، گذشت کردن، این مفهوم از مادّه «ع ف و» ۳۳ بار آمده است. چکیده: خدا عفوکننده آمرزنده و عفوکننده توانا است. او بدی‌ها را عفو می‌کند. خدا آن‌چه را در گذشته (قبل از نزول آیات) انجام شده، عفو می‌کند. عفو کن. هر کس عفو کند و اصلاح کند، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

عَفُوّ

  عَفُوّ، عفوکننده، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «عَفُوّ» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا عفوکننده توانا و عفوکننده آمرزنده است. اگر نیکی را آشکار کنید یا آن را پنهان کنید یا بدی را عفو کنید، بدون تردید خدا عفوکننده توانا است (نساء/۱۴۹). هر کس مانند آن‌چه ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: