عظیم

  عظیم، باعظمت، این مفهوم از مادّه «ع ظ م» ۱۱۳ بار آمده است. چکیده: خدا والامرتبه عظیم است. او صاحب عرش عظیم و صاحب فضل عظیم است. شرک، ستمی عظیم است. پاداش عظیم، نزد خدا است. خدا به کسانی که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده و کار شایسته ادامه مطلب

عظیم

  عظیم، بزرگ، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «عظیم» ۶  بار آمده است. چکیده: خدا والا‌مرتبه عظیم است. به نام پروردگار عظیم خود تسبیح بگو. خدا است که هیچ معبودی جز او نیست. زنده و برپادارنده است. نه چُرت او را فرا می‌گیرد و نه خواب. آن‌چه ادامه مطلب