عطا

  عطا، بخشش بدون چشم‌داشت، این مفهوم از مادّه «ع ط و» ۱۳ بار آمده است. چکیده: پروردگار همه را از روی عطا یاری می‌دهد. عطای پروردگار باز داشتنی نیست. بهشت و نعمت‌های آن، عطایی است حساب‌شده برای متّقین. سعادتمندان جاودانه در بهشت هستند. این عطایی همیشگی است. هر کس ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: