عصر

  عصر، آخر روز، این مفهوم با واژه «عصر» ۱ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا به عصر سوگند یاد کرده است. هنگامی که به پیش از غروب درمی‌آیید، خدا را تسبیح گویید. سوگند به عصر، بی‌گمان انسان در زیان است مگر کسانی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: