عصا

  عصا، چوبدستی، این مفهوم از مادّه «ع ص و» ۱۲ بار و واژه «منسأ» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا فرمود: ای موسی، در دست راست تو چیست؟ گفت: این عصای من است. فرمود: آن را بیفکن. موسی آن را انداخت. ناگهان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: