عزم

  عزم، تصمیم قاطع، این مفهوم از مادّه «ع ز م» ۹ بار آمده است. چکیده: هر کس صبر کند و درگذرد، به‌راستی این از عزم استوار در کارها است. اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید، این از عزم استوار در کارها است. صبر کن، همان‌گونه که پیامبران اولوالعزم ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: