عروه‌الوثقی

  عروه‌الوثقی، دستاویز محکم، این مفهوم با واژه «عروه‌الوثقی» ۲ بار آمده است. چکیده: هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد و هر کس خود را در حالی‌که نیکوکار باشد، به خدا تسلیم کند، به محکم‌ترین دستاویز چنگ زده است. در دین اکراهی نیست. بی‌تردید [راه] ادامه مطلب