عذر

  عذر، پوزش و بهانه، این مفهوم از مادّه «ع ذ ر» ۱۲ بار و «ع ت ب» ۵ بار آمده است. چکیده: عذرآوران از پیامبر اجازه ترک جهاد خواستند. کسانی از آنان که کفر ورزیدند، عذابی دردناک دارند. منافقان، خدا، آیات و فرستاده او را مسخره می‌کردند و عذر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: