عدس

  عدس، یکی از حبوبات، این مفهوم با واژه «عدس» ۱ بار آمده است. چکیده: بنی‌اسرائیل از موسی خواستند تا از پروردگار خود بخواهد برای آنان سبزى، خی ار، سی ر، عدس و پی از بروی اند. [ای بنی‌اسرائیل به یاد آورید] آن‌گاه که گفتید: ای موسی، ما هرگز بر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: