عدد

  عدد، شماره، این مفهوم با واژه‌های «واحد» ۶۴ بار، «إثنان» ۲۲ بار، «ثُلاث» ۲۱ بار، «أربع» ۱۶ بار، «خمس» ۴ بار، «ستّه» ۹ بار، «سبع» ۲۴ بار، «ثمانی» ۶ بار، «تسع» ۵ بار، «عشر» ۱۰ بار، «احد عشر» ۱ بار، «اثنی عشر» ۴ بار، «تسعه عشر» ۱ بار، «عشرون» ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: