عبرت

  عبرت، درس گرفتن، این مفهوم از مادّۀ «ع ب ر» ۷ بار و «ن ک ل» ۱ بار آمده است. چکیده: در جابه‌جایی شب و روز برای صاحبان بصیرت، عبرتی است. در چهارپایان برای شما عبرتی است. در سرگذشت یوسف برای خردمندان، عبرتی است. در داستان موسی برای کسی ادامه مطلب