عبادالرّحمان

  عبادالرّحمان، بندگان رحمان، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: بندگان رحمان، فروتنانه راه می‌روند. با جاهلان به ملایمت پاسخ می‌گویند. غیر از خدا معبود دیگری نمی‌خوانند. آیات را کورکورانه نمی‌پذیرند. شب را به سجده و قیام به روز می‌آورند. با اعتدال انفاق می‌کنند. کسی را به ناحق نمی‌کشند. ادامه مطلب