ظهر

  ظهر، نیمروز، این مفهوم با واژه «ظهیره» ۱ بار و با عبارات معادل آن، آمده است. چکیده: ظهر، هنگام ستایش خدا است. هنگام ظهر، پروردگار را تسبیح بگویید و نماز برپا دارید. بر نماز ظهر مواظبت کنید. ستایش در آسمان‌ها و زمین و شامگاهان و هنگامی که ظهر می‌کنید، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: